Time4_Logo_black_U_tagline

Avantors visjon er å være den ledende byutvikleren. Derfor fokuserer de først og fremst på behovene til menneskene som skal jobbe og bo i deres områder. I tillegg til å være en bydelsutvikler, har Avantor bred kompetanse på de fleste områder innen forvaltning, drift, utvikling og utleie av næringseiendom.

Til boligprosjektet Husøy Havn bygget vi visningssenter på tomten for profilering av leilighetene som bygges. Vi leverte også bannere og skilt.

Samarbeidspartner: Lemon